Το τετράδιο εργασιών του Ερευνώ και Ανακαλύπτω περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Μέσα στο κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνονται τα φύλλα εργασιών και οι εργασίες για το σπίτι του τετραδίου εργασιών.

Το τετράδιο εργασιών του Ερευνώ και Ανακαλύπτω περιλαμβάνει 788 σελίδες προγράμματος.