Η Schoolnet

Η Schoolnet δραστηριοποιείται από το 2005 στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικεύεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

 

 
 

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να έχουν μια πιο εύκολη και αποτελεσματική εμπειρία μελέτης κάνοντας ΣΩΣΤΗ χρήση της τεχνολογίας.


Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε αναπτύξει τη ΜΕΘΟΔΟ Schoolnet που αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και καινοτόμο μορφή ψηφιακής υποβοήθησης μελέτης στην Ελλάδα.


Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού τους γλιτώνοντας περιττές μετακινήσεις. Καθημερινά μπορούν να επικοινωνούν με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για να λύσουν οποιαδήποτε απορία!

 

 
 

Μέχρι σήμερα έχουν μελετήσει μαζί μας περισσότεροι από 6.000 μαθητές σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.


Η Schoolnet καλύπτει σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, τους μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου καθώς και της Α΄ και Β΄ Λυκείου.


Σταδιακά στη μέθοδο εντάσσεται και το ψηφιακό υλικό της Γ΄ Λυκείου.