Το μάθημα αυτό έχει δύο κουμπιά «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ».

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ασκήσεις του κάθε κεφαλαίου του τετραδίου εργασιών.

Το κουμπί «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις του τετραδίου εργασιών.

Το τετράδιο εργασιών των Μαθηματικών περιλαμβάνει 1.023 σελίδες προγράμματος.