Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χρήστης μπορεί να βρει τις ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών με τις αντίστοιχες απαντήσεις του ανά ενότητα.

Το τετράδιο της Γλώσσας περιλαμβάνει 320 σελίδες προγράμματος.