Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΤΕΣΤ». Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα κείμενα της συγκεκριμένης τάξης περιλαμβάνονται μόνο στο πρώτο τρίμηνο.

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα, τις θεματικές ενότητες, τη περίληψη, την προσέγγιση περιεχομένου, την κεντρική ιδέα, τις επιμέρους ιδέες, τα εκφραστικά μέσα και τη γλώσσα, το ύφος και τη στιχουργική του εκάστοτε κειμένου.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσεων του κάθε κειμένου ανά ενότητα του σχολικού σας βιβλίου.

Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας περιλαμβάνουν 1.222 σελίδες προγράμματος και 216 ερωτήσεις για τεστ.