Γεωλογία - Γεωγραφία Α' Γυμνασίου (Βιβλίο)

Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του κάθε υποκεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του κάθε υποκεφαλαίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Το βιβλίο της Γεωλογίας – Γεωγραφίας περιλαμβάνει 1.270 σελίδες προγράμματος και 236 ερωτήσεις για τεστ.
 
 

Schoolnet
 
cover
 

Το υλικό
 
  • Θεωρία
  • Δραστηριότητες
  • Αξιολόγηση

1.270
Σελίδες προγράμματος

236
Ερωτήσεις αξιολόγησης