Ιστορία Ε' Δημοτικού (Τετράδιο)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ». Σε αυτό το κουμπί ο χρήστης μπορεί να βρει τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών με τις αντίστοιχες απαντήσεις του ανά ενότητα.

Το τετράδιο εργασιών της Ιστορίας περιλαμβάνει 534 σελίδες προγράμματος.
 
 

Schoolnet
 
cover
 

Το υλικό
 
  • Ασκήσεις

534
Σελίδες προγράμματος