Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ». Σε αυτό το κουμπί ο χρήστης μπορεί να βρει τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών με τις αντίστοιχες απαντήσεις του ανά ενότητα.

Το τετράδιο εργασιών της Ιστορίας περιλαμβάνει 534 σελίδες προγράμματος.