Το μάθημα αυτό έχει πέντε κουμπιά «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ», «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ», «ΘΕΩΡΙΑ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο, τη μετάφραση και το λεξιλόγιο.

Το κουμπί «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ» περιλαμβάνει την γραμματική και συντακτική ανάλυση του κάθε κειμένου.

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του κάθε κειμένου.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου με τις αντίστοιχες διδασκαλίες τους.

Το βιβλίο των Λατινικών περιλαμβάνει περισσότερες από 500 σελίδες προγράμματος και περισσότερες από 200 ερωτήσεις για ΤΕΣΤ.