Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου

Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΤΕΣΤ». Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα κείμενα της συγκεκριμένης τάξης περιλαμβάνονται μόνο στο πρώτο τρίμηνο.

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα, τις θεματικές ενότητες, τη περίληψη, την προσέγγιση περιεχομένου, την κεντρική ιδέα, τις επιμέρους ιδέες, τα εκφραστικά μέσα και τη γλώσσα, το ύφος και τη στιχουργική του εκάστοτε κειμένου.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσεων του κάθε κειμένου ανά ενότητα του σχολικού σας βιβλίου.

Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας περιλαμβάνουν 1.388 σελίδες προγράμματος και 200 ερωτήσεις για τεστ.
 
 

Schoolnet
 
cover
 

Το υλικό
 
  • Θεωρία
  • Ασκήσεις
  • Αξιολόγηση

1.388
Σελίδες προγράμματος

200
Ερωτήσεις αξιολόγησης