Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του κάθε υποκεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Το κουμπί «ΑΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του «Συνεργάζομαι στην Τάξη» και του «Αξιολογώ τι έμαθα» του κάθε μαθήματος.

Το βιβλίο της Γεωλογίας – Γεωγραφίας περιλαμβάνει 2.042 σελίδες προγράμματος και 459 ερωτήσεις για τεστ.