Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης σε αυτό το κουμπί θα μπορέσετε να βρείτε και το λεξιλόγιο καθώς και τους σχολιασμούς πηγών και εικόνων.

Το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Το κουμπί «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» περιλαμβάνει κάποιες πρόσθετες ασκήσεις και δραστηριότητες κατόπιν υποδείξεων των καθηγητών μας για περαιτέρω εμβάθυνση της ύλης.

Το βιβλίο της Ιστορίας περιλαμβάνει 2.420 σελίδες προγράμματος και 469 ερωτήσεις για τεστ.