Βιολογία Α' Λυκείου

Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» και «ΤΕΣΤ».

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το κουμπί «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Το βιβλίο της Ιστορίας περιλαμβάνει 1.129 σελίδες προγράμματος και 412 ερωτήσεις για τεστ.
 

Schoolnet
 
cover
 

Το υλικό
 
  • Θεωρία
  • Ερωτήσεις
  • Αξιολόγηση

1.129
Σελίδες προγράμματος

412
Ερωτήσεις αξιολόγησης