Το μάθημα αυτό έχει πέντε κουμπιά «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ», «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» και «ΤΕΣΤ». Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνεται μόνο στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο της εφαρμογής.

Το κουμπί «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κύρια θέματα, την περίληψη, το λεξιλόγιο και τον χωρισμό ενοτήτων με τους αντίστοιχους πλαγιότιτλους της κάθε ενότητας του μαθήματος.

Το κουμπί «ΤΕΧΝΙΚΗ» περιλαμβάνει την τεχνική του Ομήρου με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και επίσης στο κουμπί αυτό υπάρχουν τα πραγματολογικά, τα ιδεολογικά και τα πολιτιστικά σχόλια της κάθε ενότητας. Επίσης στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός των προσώπων που συναντάμε στην εκάστοτε ενότητα.

Το κουμπί «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις των παράλληλων ασκήσεων με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους καθώς και τις απαντήσεις των θεμάτων για συζήτηση και των ανακεφαλαιωτικών ερωτήσεων.

Το κουμπί «ΕΠΙΠΛ. ΥΛΙΚΟ» περιλαμβάνει κάποιες επιπλέον ερωτήσεις που έχουν προτείνει οι καθηγητές μας με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους ανά ενότητα.

Το βιβλίο της Οδύσσειας περιλαμβάνει 2.356 σελίδες προγράμματος και 183 ερωτήσεις για τεστ.