Το μάθημα αυτό έχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΡΙΑ», «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» και «ΤΕΣΤ»

Το κουμπί «ΘΕΩΡΙΑ» περιλαμβάνει τη θεωρία και τα «ας σκεφτούμε» του κάθε κεφαλαίου με μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Το κουμπί «ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις, τα προβλήματα και τις δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους καθώς και κάποιες επιπλέον ασκήσεις των καθηγητών μας.

Το βιβλίο της Βιολογίας περιλαμβάνει 1.016 σελίδες προγράμματος και 421 ερωτήσεις για τεστ.